Novinky

Předání (FAT) soustrojí ve Vsetíně

Dne 20. 01. 2022 proběhlo v areálu společnosti TES ve Vsetíně předání (FAT) soustrojí, zahrnujícího rozběhový motor, generátoru a setrvačník pro napájení cívek toroidálního pole (TF), připravovaného vědecko-výzkumného zařízení Akademie věd ČR – Ústav fyziky plazmatu s označením TOKAMAK COMPASS-U. Předání předcházela intenzivní téměř 2 měsíční spolupráce týmů odborníků společností ELEKTROTECHNIKA, a.s. a TES Vsetín, s.r.o. v místě.

Dodavatelem soustrojí je TES Vsetín, s.r.o. Dodavatelem obslužné části, která se sestává ze 6 rozvaděčů a systému řízení soustrojí, je společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Zařízení je určeno pro pulzní provoz systému TOKAMAK, kdy je nejprve po dobu cca 25 minut akumulována energie do rotačního setrvačníku, který je roztáčen rozběhovým motorem (600/800 kW). Následně je energie přeměněna na elektrickou ve vn synchronním generátoru, přičemž dojde během 7 s k poklesu otáček ze 1700 na 1200 min-1 . Využitelná energie uložená v setrvačníku činí cca 290 MJ a okamžitý špičkový výkon generátoru dosahuje 106 MW. Hmotnost rotujících částí celého soustrojí činí cca 50 000 kg.

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel v Plzni

Sdružení ve složení společností ELEKTROTECHNIKA,a.s. a OHL ŽS, a.s. dokončilo v Plzni výstavbu nové zkušebny elektricky hnaných vozidel a rozšíření kolejiště v průmyslovém areálu ŠKODA TRANSPORTATITION, a.s. Stavební část výstavby pokryla společnost OHL ŽS, a.s. 

Společnost ELEKTROTECHNIKA,a.s. dodala technologické vybavení zdrojovny spolu s provozními soubory.

VIDEO: 

Dodávka zahrnovala následující zdoje:

Zdroje GU1 a GU2

DC zdroje GU1 a GU2 jsou určeny ke zkouškám trakčních vozidel se stejnosměrným napájením v rozsahu 250 ÷ 4000 V, rozděleným do tří napěťových módů. Zdroje tvoří sestava rozvaděčů v 2. nadzemním podlaží budovy Zdrojovny a vstupní transformátor s DC tlumivkami v 1. nadzemním podlaží budovy Zdrojovny. Zdroje GU1 a GU2 stojí zády k sobě a mezi nimi je ulička z důvodu přístupu zezadu pro montáž a servis. Při pohledu z čelní strany sestavy zdrojů je pořadí skříní zdroje GU2 opačné (zrcadlové), než u zdroje GU1. Z tohoto důvodu jsou všechny rozvaděče sestavy ve dvou provedeních A a B, neboť mají opačné otvírání dveří a opačně horizontální vývody (levé/pravé) mezi skříněmi.

Zdroj G3

Zdroj G3 je čtyřkvadrantový jednofázový střídač se stejnosměrným meziobvodem, výstupní napětí 8 ÷ 18 kV, 16 2/3 Hz nebo 17,5 ÷ 27,5 kV, 50 Hz. Je navržen pro napájení zátěže 2,5 MVA – zdroj G3 je čtyřkvadrantový jednofázový střídač se stejnosměrným meziobvodem, výstupní napětí 8 ÷ 17,5 kV, 162/3 Hz nebo 19 ÷ 27,5 kV, 50 Hz. Tento zdroj je navržen pro napájení aktivní zátěže 2,5 MVA. Zdroj je sestaven napájecího třífázového tříviňuťového měničového transformátoru T3.1, vstupního řízeného usměrňovače RU3.2 (AFE), frekvenčního měniče RU3.2, regulační skříně R3.3, přepojovacího rozvaděče R3.4 a výstupního, zvyšovacího, jednofázového transformátoru T3.2.

Zdroj GU4

Dodávka jednofázového neřízeného VN zdroje 2MVA o výstupním napětí 19kV; 25kV; 27,5kV 50Hz (označení zdroje G4) – zdroj G4 je sestaven z jednofázového transformátoru, navrženého s patřičnými odbočkami dle ČSN EN 50163 ed.2., který je napájen z rozvodny 22 kV, ve kterém budou vhodně nastavené ochrany. Transformátor (a tím i celý zdroj G4) je spínán /  vypínán vypínačem v rozvodně 22 kV R1513a.

Zdroje GU5 a G6

Dodávka jednofázového neřízeného zdroje 100kVA o výstupním napětí 1kV; 1,5kV; 3kV 50Hz (označení zdroje G5, G6) – identické zdroje G5 a G6 jsou tvořeny třífázovým transformátorem s jednofázovým výstupem a 2 odbočkami a přepojovacím rozvaděčem odboček vinutí. Transformátor (a tím i celý zdroj) je spínán / vypínán vypínačem v rozvodně 0,4 kV RM1.

Mobilní zkušební zdroje ETS-05 (10kV /1000mA) a ETS-06 (15kV /500mA)

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula a dodala na základě požadavku společnosti s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby kolejových vozidel mobilní AC zkušební zdroje určené pro zkoušky izolace kabelů a kabelových svazků zvýšeným přiloženým napětím dle ČSN EN 50393 Ed.2.

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde

Výpustní skříně

Dodávka zahrnuje soupravu 12 ks výpustních skříní, které slouží k vyvedení kteréhokoliv zkušebního zdroje ke kterékoliv zkušební koleji, která je umístěna v hale zkušebny. Výpustní skříně byly dodány ve spolupráci se společností OHL ŽS, a.s. Jedná se o výpustní skříně stejnosměrných zdrojů RV1 až RV6 a výstupní skříně střídavých zdrojů RV11 až RV16. Sestava každé dvojice výpustních skříní doplňuje ovládací skříň RO1 až RO6, situovaná mezi nimi. Ve zkušební hale jsou tři koleje 1EF, 2EF a 3EF – mezi těmito kolejemi jsou umístěny po délce vždy tři sestavy výpustních skříní (celkem 6 sestav). Každá dvojice umožňuje vyvést jak stejnosměrné, tak i střídavé napětí. Výpustní skříně umožňují připojení výstupního napětí kabelem ke zkoušenému vozidlu.

Řídicí systém nové zkušebny a uživatelské rozhraní

Dodávka řídicího systému nové zkušebny představuje nedílnou část celé dodávky a slouží k ovládání celého systému zkušebny. Při návrhu řídicího systému pro Zkušebnu II bylo vycházeno z požadavků zákazníka tak, aby navázal na ŘS staré zkušebny, nicméně přinesl nové možnosti. Nový ŘS je tak plně intuitivní a nabízí možnost - z kterékoliv výpustní skříně (tzv. hrušky) zapnout kterýkoliv zdroj - na kteroukoliv trolej.

Celý nový systém byl napojen na zkušební trať (je tak možné provádět jízdní zkoušky i z nového zdroje G3, což mj. znamenalo spolehlivě vyřešit vazbu mezi novou a starou zkušebnou). Celý systém je zálohovaný pomocí UPS, což zajišťuje vysokou míru bezpečnosti provozu.

Ochrana trakčních FKZ před rezonančními ději 

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula na základě požadavku vyplývajícího ze společenské potřeby ve spolupráci se Správou elektrotechniky a energetiky Oblastního ředitelství Brno SŽ s.o. (dříve SŽDC s.o.) unikátní zařízení zajišťující spolehlivou ochranu filtračně kompenzačních zařízení (FKZ) trakčních napájecích stanic 25 kVAC (TNS) před fatálními následky rezonančních dějů způsobovaných provozem některých moderních electrických hnacích vozidel (EHV) vybavených aktivním vstupním měničem (AFE).

Princip funkce zařízení vychází z poznání, že rezonanční stavy vyvolávané AFE moderních EHV (především TRAXX F140 MS výrobce Bombardier Transportation – řada 386) lze navzdory velkému výkonu pohonu hnacího vozidla utlumit relativně malým zhoršením jakosti obvodů harmonických filtrů.

Název projektu: Ochrana trakčních FKZ před rezonančními ději

Místo dodávky: Svitavy, Česká republika

Účel použití: Zařízení zajišťující spolehlivou ochranu filtračně kompenzačních zařízení (FKZ) trakčních napájecích stanic 25kVAC (TNS) před fatálními následky rezonančních dějů způsobovaných provozem některých moderních electrických hnacích vozidel (EHV) vybavených aktivním vstupním měničem (AFE).

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde

Mobilní vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj

ELEKTROTECHNIKA, a.s. vyvinula na základě požadavků společnosti s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel mobilní regulovaný vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj určený především ke zkouškám zvýšeným přiloženým napětím (napěťové zkoušky) elektroinstalace osobních železničních vozů a dalších trakčních vozidel. Kromě napěťových zkoušek je zdroj určen také k ověřování funkce voličů napětí. Zdroj je vybaven obvodem, který omezuje záběrový proudový impulz při připojení k síti.

Název projektu: Mobilní vysokonapěťový AC/DC zkušební zdroj ETS-02

Místo dodávky: Pars nova a.s Šumperk

Základní technické parametry:

Základní tecnické parametry ke stažení v propagačním letáku zde