Reference podle komodit

Regulované pohony

 • Vítkovice Steel, a.s., Vítkovice, Česká republika (2023) snížení energetické náročnosti TPT. V rámci tohoto projektu se jednalo o dodávku dvou identických regulovaných pohonů, dodávku vstupní VN rozvodny a FKZ, vše na hladině 6 kV. Celé dílo bylo realizováno, jako náhrada dosluhujícího Ward-Leonard soustrojí. Projekt se skládá ze třech technologických celků, a to:

  • Objekt VN rozvodny 6 kV o 10 polích, filtračně-kompenzačního zařízení řízené měničem COMPACT a skříní vlastní spotřeby s bateriemi a transformátorem vlastní spotřeby.

  • Objekty DC pohonů sestávající ze vstupního tranformátoru 6 kV/1 kV, 2x výkonových usměrňovačů VARIANT, rychlovypínači a vyhlazovacími tlumivkami. Celý projekt je řízen regulátory EMADYN, které dle požadavku zákazníka byly propojeny s nadřazeným systémem SIEMENS. Součástí projektu byla pokládka nové silové a ovládací kabeláže, vč. projektu na klíč, až po vypracování kolaudační dokumentace.

 • eustream,a.s., Velké Kapušany, Slovenská republika (2022) – rekonstrukce optoelektronik 3 regulovaných pohonů 25 MW na kompresní stanici 01 ve Velkých Kapušanech.

 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021)   dodávka stejnosměrného regulovaného zdroje, napětí 1,5MVA; 250 ÷ 4000 VDC (označení zdrojů GU1, GU2) - DC zdroje GU1 a GU2 jsou určeny ke zkouškám trakčních vozidel se stejnosměrným napájením v rozsahu 250 ÷ 4000 V, rozděleným do tří napěťových módů. Zdroj tvoří sestava rozvaděčů ve 2. nadzemním podlaží budovy Zdrojovny a vstupní transformátor s DC tlumivkami v 1. nadzemním podlaží budovy Zdrojovny. Zdroje GU1 a GU2 stojí zády k sobě a mezi nimi je ulička z důvodu přístupu zezadu pro montáž servis. Při pohledu z čelní strany sestavy zdrojů je pořadí skříně GU2 opačné (zrcadlové), než u zdroje GU1. Z tohoto důvodu jsou všechny rozvaděče sestavy ve dvou provedeních A a B, neboť mají opačné otvírání dveří a opačně orientované horizontální vývody (levé/pravé) mezi skříněmi. 

 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) dodávka 4kvadrantového jednofázového střídače o parametrech 2,5MVA; 15kV 16,7Hz; 25kV 50Hz (označení zdroje G3) – zdroj G3 čtyřkvadrantový jednofázový střídač se stejnosměrným meziobvodem, výstupní napětí 8 ÷ 17,5 kV, 162/3 Hz nebo 19 ÷ 27,5 kV, 50 Hz. Tento zdroj je navržen pro napájení aktivní zátěže 2,5 MVA. Zdroj je sestaven napájecího třífázového tříviňuťového měničového transformátoru T3.1, vstupního řízeného usměrňovače RU3.2 (AFE), frekvenčního měniče RU3.2, regulační skříně R3.3, přepojovacího rozvaděče R3.4 a výstupního, zvyšovacího, jednofázového transformátoru T3.2.

 • VEM Transresch, Amur, Russia (2021) dodávka kompl. LCI pro synchronní motor 25 MW, 10 kV
 • VEM Transresch, Amur, Russia (2020) dodávka kompl. LCI pro synchronní motor 25 MW, 10 kV
 • VEM Transresch, Amur, Russia (2019) dodávka kompl. LCI pro synchronní motor 25 MW, 10 kV
 • Arcelor Mittal, Ostrava, Česká republika (2018 - 2019) – modernizace pohonů 3MW
 • Tašlykská GAES, Ukrajina (2017 - 2018) – dodávka soft startéru 25 MW pro synchronní generátorový motor 249 MW
 • VEM Transresch, Amur, Rusko (2017 - 2018) – dodávka soft startéru 15 MW pro synchronní motor 25 MV
 • UGMK, Ukrajina (2017) – dodávka regulovaného zdroje stejnosměrného proudu 44 kA, 250 V
 • Petrotel LUKOIL, Rumunsko (2014 - 2015) – dodávka dmychadla s motorem včetně pohonu s výkonem 5 MW
 • VEM Transresch, Německo (2014 - 2015) – dodávka 7 kusů střídavých pohonů s kapalinovým chlazením ve výkonech v rozmezí (750 kW – 6 MW)
 • EuroChemUsolijskij Potash, Rusko (2013 - 2015) –  dodávka střídavých pohonů pro těžní stroje o výkonu (1,8 MW, 2 x 5,8 MW)
 • OKD, a.s. Doly, ČR (2000 - 2015) – dodávka desítek pohonů do výkonu 7 MW

Filtračně-kompenzační zařízení

 • SAFE PROTECTION, Rumunsko (2023) – dodávka FKZ pro kompenzaci jalového výkonu během provozu obloukové pece s parametry 115 MVar / 33 kV
 • ASEK, Česká republika (2022) - dodávka 4 ks bezkontaktních spínačů pro filtr 3.a 5. harmonickié (antiparalelně řazené tyristory) o 1 AC 50 ÷ 250 Hz, 2200 V/IT, 160 As izolační hladinou 38,5 KVAC/80 kVAC/180 kV 1,2/50us
 • SAFE PROTECTION, Rumunsko (2018) – dodávka FKZ pro kompenzaci jalového výkonu během provozu obloukové pece s parametry 11 MVar / 10 kV a 1,2 MVar / 6 kV
 • Železárna Podbrezová, a.s., Slovensko (2018) – rekonstrukce dekompenzačního prvku v konternerové verzi
 • Norilsk Nickel, Rusko (2017 - 2018) - dodávka 4 kompletů FKZ 6kV / 3,6 MVar
 • SŽDC / OHL a.s., ČR (2000 - 2015) – dodávka 50 kompletů trakční dynamické FKZ 27,5kV / 6MVAr
 • BMZ, Bělorusko (2012 - 2014) – dodávka 2 ks spínané FKZ 10 kV / 5,7 MVAr v kontejnerovém provedení a dodávka dynamické FKZ 33 kV / 32 MVAr
 • Dalkia IndustryDarkov, ČR (2014) – modernizace dynamické FKZ 22 kV/32 MVAr včetně úpravy rozvodny 22 kV a velínu
 • Volgocemmaš, Rusko (2013) – dodávka dynamické FKZ 35 kV / 70 MVAr
 • Poldi Hutte, ČR (2012) – dodávka dynamické FKZ 22 kV / 16 MVAr
 • Evrochem - Volgakalij, Rusko (2010 - 2012) – dodávka 2 ks dynamické FKZ 10,5 kV / 10 MVAr
 • ČKD ELEKTROTECHNIKA, ČR (2012) – aktivní IGCT filtr 6 kV / 3 MVAr

Měnírny pro městskou a železniční dopravu

Měnírny pro MHD

 • DP hl. m. Prahy, a.s. (2023) –  modernizace technologie tramvajové měnírny Krejcárek formou kompletní výměny původní tyristorové technologie.
 • DP města Jihlavy, a.s. (2022) – dodávka trolejbusových měníren v kontejnerovém provedení (Pávovská, Sokolovská)
 • DP Teplice, ČR  (2021) – dodávka trolejbusové měnírny Riegrova v kontejnerovém provedení
 • APTA Alexandrie, Egypt (2021) – rekonstrukce tramvajové měnírny (včetně rozvaděče 10,5kV, transformátorů, usměrňovačů, rozvaděčů 600V DC, rozvaděců vlastní spotřeby 380/220V AC a 24V DC), šéf-montáž a uvedení do provozu celé technologie měnírny.
 • APTA Alexandrie, Egypt (2020) – rekonstrukce tramvajové měnírny (včetně rozvaděče 10,5kV, transformátorů, usměrňovačů, rozvaděčů 600V DC, rozvaděců vlastní spotřeby 380/220V AC a 24V DC), šéf-montáž a uvedení do provozu celé technologie měnírny.
 • Skanska Norge, Norsko (2019)  dodávka trolejbusové měnírny v betonovém kontejnerovém provedení
 • Power Service Int. s.r.o., Slovensko (2015)  dodávka tramvajové měnírny MR MHD Bosákova
 • APTA Alexandrie, Egypt (2014) – rekonstrukce tramvajové měnírny
 • DP Praha – Sécheron, ČR (2011 - 2013) – dodávka usměrňovačů pro pražské metro
 • DP VEOLIA Teplice, ČR (2012) – dodávka trolejbusové měnírny MR3 Pražská
 • DP Praha - MR Hostivař, ČR (2010) – dodávka tramvajové měnírny

Měnírny pro železnice

 • Pars nova a.s., ČR (2016) – dodávka proudového zdroje pro zkoušky vypínačů
 • ČD, ČR (2000 - 2015) – dodávka 60 pc mobilních usměrňovačů, 30 pc v rámovém provedení
 • ČD,VIAMONT, ČR (2014) – dodávka převozní kontejnerové TMR
 • ČD, ČR (2000 - 2015) – dodávka 30 ks trakčních usměrňovačů v různém provedení
 • ČMŽO Přerov, ČR (2012) – dodávka napěťového zdroje pro zkušebnu lokomotiv
 • Pars nova, a.s., ČR (2011) – dodávka měnírny pro napájení troleje a zkušebních stanovišť

VVN zdroje pro elektrostatické odlučovače

 • Autel, a.s., ČR (2015 - 2016) –  dodávka 16 ks ZEOB 111 kV – 800 mA, 8 ks ZEOB 150 kV – 600 mA
 • Zarmen Sp. z o.o., Polsko (2015)  dodávka ZEOB 92 kV – 500/800 mA
 • Mondi Bags Štětí, a.s., ČR (2014) – VVN díl 92 kV – 1250 mA
 • Metinvest Trametal SpA, Ukrajina (2014) – VVN díly 150 kV – 1250 mA
 • ZVVZ, ČR (2014) – dodávka ZEOB 111 kV – 500 mA
 • Teplárna České Budějovice, ČR (2013) – dodávka ZEOB 150 kV – 500 mA
 • Katavský cement, Rusko (2013) – dodávka ZEOB 111 kV – 1800 mA
 • Plzeňská Energetika A.s., ČR (2012) – dodávka ZEOB 92 kV – 500 mA
 • Aluminij Kazachstana, Pavlodar, Kazachstán (2010) – dodávka ZEOB 92 kV – 1250 mA

Speciální aplikace a testovací zařízení

 • RUFER Technologi, s.r.o., Škoda JS, a.s., Česká republika (2021) – modernizace usměrňovače 150 V DC, 25 000 A
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka VN zdrojů pro napěťové zkoušky trakční výzbroje 10,5kV; 15kV
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka jednofázového neřízeného VN zdroje 2MVA o výstupním napětí 19kV; 25kV; 27,5kV 50Hz (označení zdroje G4) – zdroj G4 je sestaven z jednofázového transformátoru, navrženého s patřičnými odbočkami dle ČSN EN 50163 ed.2., který je napájen z rozvodny 22 kV, ve kterém budou vhodně nastavené ochrany. Transformátor (a tím i celý zdroj G4) je spínán /  vypínán vypínačem v rozvodně 22 kV R1513a.
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka jednofázového neřízeného zdroje 100kVA o výstupním napětí 1kV; 1,5kV; 3kV 50Hz (označení zdroje G5, G6) – identické zdroje G5 a G6 jsou tvořeny třífázovým transformátorem s jednofázovým výstupem a 2 odbočkami a přepojovacím rozvaděčem odboček vinutí. Transformátor (a tím i celý zdroj) je spínán / vypínán vypínačem v rozvodně 0,4 kV RM1.
 • Škoda Transportation, a.s., Plzeň, Česká republika (2021) – dodávka zahrnuje soupravu 12 ks výpustních skříní, které slouží k vyvedení kteréhokoliv zkušebního zdroje ke kterékoliv zkušební koleji, která je umístěna v hale zkušebny. Výpustní skříně byly dodány ve spolupráci se společností OHLА ŽS, a.s. Jedná se o výpustní skříně stejnosměrných zdrojů RV1 až RV6 a výstupní skříně střídavých zdrojů RV11 až RV16. Sestava každé dvojice výpustních skříní doplňuje ovládací skříň RO1 až RO6, situovaná mezi nimi. Ve zkušební hale jsou tři koleje 1EF, 2EF a 3EF – mezi těmito kolejemi jsou umístěny po délce vždy tři sestavy výpustních skříní (celkem 6 sestav). Každá dvojice umožňuje vyvést jak stejnosměrné, tak i střídavé napětí. Výpustní skříně umožňují připojení výstupního napětí kabelem ke zkoušenému vozidlu. 

 • Pars nova, a.s., Česká republika (2020) dodávka zkušebního AC zdroje 15kV
 • Moskva,  Kurčatovský institut, Rusko (2020) dodávka proudového zdroje 20kA, 40kA, 40kA
 • Pars nova, a.s., Česká republika (2018) –  dodávka regulovaného AC/DC zroje 50kVA
 • Pars nova, a.s., Česká republika (2016) dodávka regulovaného proudového zdroje 5 kA pro zkoušení rychlovypínačů
 • Nižněkamsk, Rusko (2012 - 2015) –  dodávka 5ks softstartéru AM 2,8 MW
 • S.C. Petrotel-Lukoil S.A., Rusko (2013 - 2014) – dodávka 3ks buzení SM 2,8 MW
 • MANGLA vodní elektrárna, Pákistán (2013) – modernizace regulátoru buzení
 • Nevinnomysskij Azot OAO, Rusko (2011 - 2013) – dodávka buzení SM 1,5 MW a 4,8 MW
 • VUT Brno, ČR (2013) – dodávka budicí soupravy pro zkratový generátor 16 MW
 • Lysychansk Linik III, Ukrajina (2011) – dodávka střídavého měniče 4,2 kW
 • Magnitogorský metalurgický kombinát, Rusko (2010) – dodávka buzení SM12 MW
 • Bokaro Steel City, Indie (2008) – dodávka kompletů buzení SM 5 MW